Актуални мероприятия и новини

 


Общо Отчетно – изборно събрание на Национален клуб Ротвайлер (НКР)-България
 
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Национален клуб Ротвайлер (НКР)-България, на основание чл.26, ал.3 от ЗЮЛНЦ насрочва Общо Отчетно – изборно събрание на 05.09.2020г. от 10.00ч.
Събранието ще се проведе в ” Bistro 123″ адрес: бул. “Свети Климент Охридски” 137 , 1756 София, България при следния дневен ред:
1.Отчет на ръководството за изминалата година
2.Избор на ново ръководство
3.Прием на нови членове
4.Планиране на 2020 година
5.Разни
 
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред
 


 
 
 
23rd Klubsieger of the National Rottweiler Club – Bulgaria/ 23-ти Клубен шампионат на Национален клуб Ротвайлер-България
 
Judge: Zoran Vukcevic
 
General sponsor / Основен спонсор на изложбата еDr. Clauder’s Bulgaria / Доктор Клаудърс България.
 
 
 
 
 
Заявка за участиеhttp://nkrbg.com/?page_id=148

Search

Categories

  • No categories