Актуални мероприятия и новини

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

Поради обявеното вчера извънредно положение в България отлагаме Общо Отчетното събрание на Национален клуб Ротвайлер (НКР), насрочено за 04.04.2020г. за по-късна дата.

УС на НКР

——————————————————————————————————————–

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Национален клуб Ротвайлер (НКР)-България, на основание чл.26, ал.3 от ЗЮЛНЦ насрочва

Общо Отчетно събрание на 04.04.2020г. от 10.00 часа.

Събранието ще се проведе в “Аванти” адрес: ж.к. Младост 1, до блок 77, София 1784, България при следния дневен ред: (карта)

1.Отчет на ръководството за изминалата година

2.Прием на нови членове

3.Планиране на 2020година

4.Разни

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Search

Categories

  • No categories