Заявка за участие

  • ***За всяко куче се попълва отделна заявка ***
  • Информация за кучето:

  • Информация за собственика и контакти:

  • Данни за изложбата:

  • *За записване в клас работен и шампиони се изисква копие от сертификат издаден от БРФК или от страна членка на FCI за издържан работен изпит и (или) национален шампион.
  • Развъдна група

  • Група от потомци

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

  • Гореописаният ротвайлер е записан от мен за участие в изложбата, с което се задължавам да спазвам стриктно правилата и указанията на Ръководителя на изложбата, както и да не напускам терена преди обявяването края на мероприятието. Нося пълна отговорност за нанесените от мен или от моите кучета материални или нематериални щети на трети лица.
 

Search

Categories

  • No categories