Заявка за участие

 • ***За всяко куче се попълва отделна заявка ***
 • Информация за кучето:

 • Информация за собственика и контакти:

 • Данни за изложбата:

 • Клас За членове на НКР за 1 куче в ЛЕВА За чкенове на НКР за 2 / 2+ кучета в ЛЕВА За нечленуващи в НКР за 1 куче в ЛЕВА За нечленуващи в НКР за 2 / 2+ кучета в ЛЕВА
  Бебе (3 - 6 месеца) 20 15 40 30
  Подрастващи ( 6 - 9 месеца) 20 15 40 30
  Млади 1 ( 9 - 12 месеца) 25 20 50 40
  Млади 2 ( 12 - 18 месеца) 25 20 50 40
  Интермедиа ( 15 - 24 месеца) 30 20 60 40
  Открит ( над 15 месеца) 30 20 60 40
  Работен ( над 15 месеца) * 30 20 60 40
  Шампиони ( над 15 месеца)* 30 20 60 40
  Ветерани ( над 8 г.) 20 15 40 30
 • *За записване в клас работен и шампиони се изисква копие от сертификат издаден от БРФК или от страна членка на FCI за издържан работен изпит и (или) национален шампион.
 • Развъдна група

 • Група от потомци

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 • Гореописаният ротвайлер е записан от мен за участие в изложбата, с което се задължавам да спазвам стриктно правилата и указанията на Ръководителя на изложбата, както и да не напускам терена преди обявяването края на мероприятието. Нося пълна отговорност за нанесените от мен или от моите кучета материални или нематериални щети на трети лица.
 

Search

Categories

 • No categories