За Клуба

Скъпи приятели на Ротвайлера,Клубът ни е основан през месец януари 1992 г. и се именува Национален клуб Ротвайлер – НКР, Република България, седалище – гр. София.Той е юридическа единица според законите на РБългария. Член е на БРФК (Българската федерация по кинология), FCI (Международната федерация по кинология) и IFR (Международната Федерация на Приятелите на ротвайлера). Клубът има национален статут и обхваща областните групи, според административното деление на страната ни, а в тях членуват местни групи.

За периода, през който съществува НКР, в развъдната книга са вписани над 1100 Ротвайлера. По брой те са на 2 място след немското овчарско куче. За рамките на нашата малка страна с малобройно население и все още в икономическа криза, този брой кучета е много добро постижение. Много строго се спазват и изискванията за вписване в развъдната книга на НКР и БРФК, които са съобразени с правилниците на FCI.

Внесените Ротвайлери се вписват само ако притежават родословие (Pedigree-Export), издадено от страна-членка на FCI или такава, която има партньорски отношения с нея.

Тук произведените Ротвайлери се вписват само ако:
• Собствениците им са членове на НКР и/или ако и двете разплодни животни са регистрирани в НКР и БРФК (ако –не,само собственика на женското куче).
• Развъдени са по правилниците на НКР, а именно:
• родителите притежават FCI родословие с най-малко 3 пояса;
• защитили са изпит за куче-придружител (социализация) – BH;
• притежава годни за разплод тазобедрени (HD -,HD +/-,HD +) и лакътни стави . Рентгеновото изследване се прави при навършване на 15 месеца.
• да имат три оценки от двама различни съдии от клубна, международна или национална изложба, съответно за: мъжки кучета – минимум оценка “отличен”, а за женски – минимум “много добър”;
• да са защитили изпит за развъдна годност – ZTP;
• да са достигнали възраст за разплод, съответно за: мъжки кучета – 24 месеца, за женски – 20 месеца.
• да притежават прилежно попълнени документи за връзката.

Само на приплоди, получени от такава връзка, съответният селекционер на НКР провежда два огледа, като при втория оглед (на възраст 45-50 дни на кученцата) ги татуира. Само такива кученца се вписват в развъдната книга на НКР и БРФК и им се издават родословия.

Според действащите изисквания на БРФК родословие се издава и регистрира до навършване на 60-дневна възраст на кученцата!

Средно годишно от наблюдавани от НКР връзки се раждат 60 кученца. Цените им варират от 100Э -600Э в зависимост от това, кои са родителите и каква е перспективата. Перспективните кученца от развъдници с добър имидж се продават дори без реклама в специализираните издания.

Всяка година организираният “Клубен шампионат” е на много високо ниво. Съдии на шампионатите ни са били видни ротвайлеристи като: Willi Hedtke (Deutschland), Paul Flaige ((Deutschland), Slobodan Miloshevski (Macedonia), Franz Schaaf (Holland), Pavel Shanilets (Czech), Radisa Stoiadinovic (Serbia) , Miomir Marčić (Serbia), Kate Pinches (United Kingdom), Christian Bernbacher (Austria) и др. Тяхното всеобщо мнение е, че организацията на изложбата и кучетата не отстъпват на тези в Германия.

Нашият клуб поддържа приятелско отношение с членовете на IFR, в която сме приети през 1994 г. заедно с Чешкия Ротвайлер клуб. Редовно получаваме “Der Rottweiler”, следим развитието на породата и проблемите, свързани с нея. В отлични отношения сме и с всички клубове по породи в България. Заедно работим активно в различни комисии на БРФК, помагаме си при организиране на различни киноложки мероприятия, членуваме в организации за защита на животните. Ротвайлерът в България е вече добре познат благодарение дейността на НКР. Клубът цели още по-голямо популяризиране, разпространение и чистопородно развъждане на здрави Ротвайлери.

Всички наши кучета, допуснати до разплод, спазват изискванията на ADRK (Общи немски ротвайлер-клуб), които са и изисквания на НКР. Всички са със заключения за годни за разплод тазобедрени стави – HD, а от месец януари 1998 г. и лакътни стави – ED. Досега нямаме регистрирано куче с отклонения в ED. До разплод не допускаме и кучета, проявяващи и най-малката форма на агресия, страх или други проблеми в поведението. Клубните Ротвайлери са най-титулованите кучета на С.А.С. и С.А.С.І.В. изложби. Нееднократно са печелили и титлите R-BIS и BIS. В настоящият момент не отбелязваме и големи грешки в постановката на опашката, която не купираме (режем) от 01.09.1998 г.

Редовно организираме ВН и ZTP, ежегодно провеждаме “Клубен шампионат” с присъждане на титлата С.А.С., на който излъчваме Клубни шампиони и победители в конкурсите “Най-добър развъдник” и “Най-добра развъдна група”. Всичко това е постигнато благодарение на близо 20 годишен труд на ентусиастите в клуба. Всички ние сме сигурни, че нашият любим Ротвайлер ще завладее сърцата на още повече любители на кучета като домашен любимец , придружител и куче за спорт.

За кореспонденция:

София, ПК 1756
бул. “Климент Охридски” №148
e-mail: nkr@abv.bg

Search

Categories

  • No categories