Ръководство


ПРЕДСЕДАТЕЛ

Даниела Петкова
Мобилен телефон: +359 899 822 636
Електронна поща: bossilek@abv.bg


ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ

Димитър Трифонов
Мобилен телефон: +359 889 598 854
Електронна поща: trifonovland@abv.bg


ГЛАВЕН СЕЛЕКЦИОНЕР

Валерий Сергеев
Мобилен телефон: +359 888 901 879
Електронна поща: sergeevrott@gmail.com


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ

Орлин Миланов
Мобилен телефон: +359 885 598 348
Електронна поща:


ОТГОВОРНИК ПО СПОРТА

Васил Горолов
Мобилен телефон: +359 896 821 830
Електронна поща:


Search

Categories

  • No categories